Reklamace, výměna či vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Pokud vám zakoupené zboží nevyhovuje, můžete ho vrátit a my vám vrátíme peníze. V případě, že vracíte celou objednávku, bude vám poslána částka včetně poštovného, pokud bylo v původní objednávce hrazeno. 

Vrácené zboží musí být čisté, neprané a nesmí jevit známky používání – nošení. Zašlete nám jej s průvodním dopisem, kde je nutné uvést číslo účtu, kam vám peníze do 14 dní vrátíme a s kopií dokladu (fakturou) o koupi zboží v našem obchodě. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

Zboží odešlete doporučeně na adresu provozovny internetového obchodu:
Renata Matalová, Kosořice 66, 294 41 Dobrovice                                                                                           

Zásilku neposílejte na dobírku.

 

Výměna zboží

Napište průvodní dopis, do kterého uveďte, jaké zboží požadujete vyměnit (lze měnit pouze velikost, případně barvu, nikoliv měnit za jiný model), dále číslo objednávky (popř. přiložte kopii faktury), vaše jméno a tel. číslo.

Zboží zašlete, spolu s průvodním dopisem na adresu provozovny internetového obchodu: 
Renata Matalová, Kosořice 66, 294 41 Dobrovice

Po přijetí zboží zpracujeme vaší žádost a požadované zboží vám bezplatně zašleme na adresu uvedenou v objednávce.

 

Reklamace

Napište průvodní dopis, do kterého uveďte popis závady na zboží, dále číslo objednávky (popř. přiložte kopii faktury), vaše jméno a tel. číslo.

Zboží zašlete, spolu s průvodním dopisem na adresu provozovny internetového obchodu:
Renata Matalová, Kosořice 66, 294 41 Dobrovice.

Po přijetí reklamovaného zboží posoudíme jeho stav. Pokud bude reklamace akceptována, zašleme vám nové zboží, popřípadě vrátíme peníze, pokud již zboží nebude v naší nabídce.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Pokud je to možné, řešíme reklamace ihned.

Rozsah záruky

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  • nesprávnou údržbou např. praním či sušením v sušičce,
  • zboží, u kterého vypršela záruka dnem uplatnění reklamace.

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci - faktura, obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.